top of page

Leerlingbestuur
Skool * Koshuis

Skool leerlingbestuur

STEENKAMP, HANNES.JPG

Hannes Steenkmap
President

GROBLER, PIERRE.JPG
GROBLER, HEINRICH.JPG

Pierre Grobler
Vise-president

Heinrich Grobler
Vise-president

GREGORY, SUSAN.JPG
LATHLEIFF, ILANI.JPG
RICHARDS, ZOE.JPG

Susan Gregory
Presidente

Ilani Lathleiff
Vise-presidente

Zoe Richards
Vise-presidente

ANGUS, EVAN.JPG

Evan Angus

BIRKENSTOCK, CAY-LI.JPG

Cay-li Birkenstock

BOSMAN, AIMEE.JPG

Aimee Bosman

BURGER, ANE.JPG

Ane Burger

COETZEE, NINA.JPG

Nina Coetzee

DAVEL, DUAN.JPG

Duan Davel

DU RANDT, ROCCO.JPG

Rocco du Randt

ERLANK, MELE.JPG

Mele Erlank

KIRSTEN, TARIEN.JPG

Tarien Kirsten

LANDMAN, LIANCA.JPG

Lianca Landman

MARE, RIAAN.JPG

Riaan Mare

MARITZ, HERMAN.JPG

Herman Maritz

MOSTERT, THYLA.JPG
PEDDIE, GORDON.JPG
STEENKAMP, MIEKE.JPG

Thyla Mostert

Gordon Peddie

Mieke Steenkamp

TERBLANCHE, ANDRE.JPG

Andre Terblanch

TERBLANCHE, SAKKIE.JPG

Sakkie Terblanch

THERON, STEPHAN.JPG

Stephan Theron

Koshuis leerlingbestuur

STEENKAMP, HANNES.JPG
ANGUS, EVAN.JPG
DU RANDT, ROCCO.JPG

Hannes Steenkamp
Hoofseun

Evan Angus
Onderhoofseun

Rocco du Randt
Onderhoofseun

GREGORY, SUSAN.JPG
ERLANK, MELE.JPG
KIRSTEN, TARIEN.JPG

Susan Gregory
Hoofdogter

Mele Erlank
Onderhoofdogter

Tarien Kirsten
Onderhoofdogter

BOSMAN, AIMEE.JPG

Aimee Bosman

BURGER, ANE.JPG

Ane Burger

FRANCK, TANYA.JPG

Tanya Franck

MARE, RIAAN.JPG

Riaan Mare

Koshuis Prefekte
MARITZ, HERMAN.JPG

Herman Maritz

MOSTERT, THYLA.JPG

Thyla Mostert

PEDDIE, GORDON.JPG

Gordon Peddie

STEENKAMP, MIEKE.JPG

Mieke Steenkamp

TERBLANCHE, ANDRE.JPG
TERBLANCHE, SAKKIE.JPG
VAN DER WESTHUIZEN, RUDI.JPG
VISAGIE, ZANTE.JPG

Andre Terblanch

Sakkie Terblanch

Rudi van der Westhuizen

Zante Visagie

bottom of page